א.מ.ב.ל - ארגון מגדלי בקר לבשר
א.מ.ב.ל. הוא הארגון היחידי של מגדלים ומפטמים של בקר לבשר בישראל. הארגון מאגד כ- 55 עדרים שיתופיים וכ- 105 עדרים משפחתיים המהווים 90% מעדרי הבקר בארץ וכוללים למעלה מ- 45.000 ראשי בקר.
עיקר המטרות של הארגון הן :
• תרומה לאומית ואקולוגית ע`י רעייה ב`שטחים – הפתוחים`. • קדום וטיפוח ייצור הבשר מעדרי הבקר במרעה. • ייצוג ושמירה על האינטרסים של מגדלי הבקר בישראל. • טיפוח קשרי מקצוע ומסחר לתועלת המגדלים.
הפעולות שבעזרתן חותר הארגון להשגת מטרותיו:
• קיום קשרים שוטפים עם משרדי ממשלה, מועצת הבשר, רשות המרעה, מוסדות מחקר, שירותים וטרינריים וארגונים אחרים. • קיום קשר רצוף עם החברים לעדכון וטיפול בבעיות פרטניות. • קיום ימי עיון וקורסים מקצועיים. • פיתוח תוכנה משולבת לניהול הענף וכלים נוספים לשיפור ביצועי העדרים. • יעוץ מקצועי, ארגוני וטכני. • תכנון וליווי בהקמת מתקנים. • ארגון וניהול מבחני ייצור לעגלי רבייה מקומיים. • יבוא בקר וחומר גנטי לטפוח ופטום. • הוצאת עיתון מקצועי `ידיעות לבוקרים` ודפי מידע חודשיים.
הצוות:
חיים דיין – מנכ`ל מרים נוימן יחסי ציבור: יעל שביט - תקשורות טל. 04-6930530 פקס, 04-6930531
המוסדות הפעילים הם:
• מזכירות רחבה הכוללת נציגי המגדלים באזורים השונים. • ועדה מקצועית הכוללת את פעילי הארגון, חוקרים מדריכים. • ועדת ביקורת.
לאתר הארגון