בדיקה

כבר בטווח הקצר, כספי התמורות במונחים דולריים שיתקבלו בחשבונות של אזרחים ישראלים רבים, משקיעים, עובדים וגם גופי השקעות ישראליים, יומרו לשקלים. מהלכי המרת המט"ח יגררו ויביאו להיצע גדול של דולרים כבר בטווח זמן קצר יחסית. כך שללא התערבות משמעותית של בנק ישראל והאוצר לספיגת אותם היצעים, אין במשק הישראלי גורמים היכולים לספוג עודפי מטבע-חוץ בהיקף כה משמעותי. ומי שיספוג את המכה יהיה שער הדולר שיונמך, ואיתו גם תעשיות מסורתיות ששולי הרווח המצומצמים שלהן ייחתכו באופן משמעותי.

כאשר שר האוצר וקברניטי המשק ממהרים לחגוג את האקזיטים הענקיים, אל להם לשכוח את החברות התעשייתיות והמסורתיות שלא זוכות לאור הזרקורים, ונחשבות להרבה פחות אטרקטיביות בעיני רוכשים גלובליים. דווקא החברות הללו הן אלו שצריכות לקבל את מרב תשומת-הלב, העזרה, ואף את היחס התקשורתי מצד פוליטיקאים, כדי שהן יוכלו לקדם את עסקיהן ברחבי העולם. קל מאוד להתחבר למנצחים ולחגוג עימם, זה מגיע וחשוב, אבל לא פחות מכך חשוב להציג בפני העולם את פניו של היצואן הישראלי, ולסייע לו במאמצי הקידום והשיווק ברחבי העולם, בשעה ששערי-החליפין נחתכים ונשחקים יום-יום, ומקשים עליו את התחרות וההתחרות בשווקים הגלובליים.

העתקת קישור