סקר מפטמות בקר
סקר מפטמות בקר
19/11/02
זהו דף המידע הראשון הנשלח אליכם לאחר סיום מפקד המפטמות שנערך על ידינו בשנה החולפת.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל המפטמים ששיתפו פעולה עם הסוקר ואיפשרו את בצוע סקר המפטמות, תוצאותיו המובאות בהמשך ייסייעו לנו רבות במאמצים לקדום ופתוח ייצור בשר בקר בישראל.

לאור התהליכים השונים בנושאי יבוא, פיטום, שחיטה והשפעותיהם על הענף, נשתדל לעדכן אתכם מדי תקופה במתרחש מתוך מגמה לעשותכם שותפים פעילים בפתוח ענף גידול הבקר בישראל.

סקר המפטמות שיזמה מועצת החלב (שולחן מגדלי בשר) החל בקיץ 2001והסתיים באביב 2002 . מטבע הפעילות במפטמות, מבטא הסקר `צילום מצב` למועד עריכתו אולם תוצאותיו נותנות תמונה מקורבת על היקף הענף והפוטנציאל הגלום בו.

במהלך הסקר נשלח הסוקר לבקר ולראיין את בעלי המפטמות בכל הארץ תוך שהוא ממלא שאלון הכולל פרטים אישיים, מבנה המפטמה, הממשק, מקור הבקר וערוצי השיווק.

הסוקר נעזר בפעילותו בנתוני השו`ט ולווה באופן רצוף על ידי הצוות המקצועי של מועצת החלב.
מטרות הסקר
א. להקים מאגר מידע על היקף ענף הפיטום בארץ שאופיין בצמיחה מוגברת בשנים האחרונות.

ב. לרכז את שמותיהם וכתובתם של המפטמים לצורך הגשת סיוע מקצועי ושתוף פעולה עם מועצת החלב, שה`מ וגופים אחרים.

ג. לעמוד על מידת ההערכות של המפטמות בארץ לדרישות איכות הסביבה.

ישנן מספר מועט של מפטמות שלא נכללו בסקר זה מסיבות טכניות אולם מאגר מידע זה יעודכן מדי פעם.

בשלב זה מוצגים נתוני הסקר בשלושה חתכים: על פי ענפים שכנים, אזורים גאוגרפים בחלוקה של משרד החקלאות ומגזרי התיישבות.

אנחנו מקווים שתפיקו תועלת מהחומר המוגש, לצורך פתוח וקידום ייצור בשר הבקר בישראל.
תקציר נתוני סקר המפטמות 2002
מפטמות על פי מגזרים:
נסקרו בסך הכל 775 מפטמות המחזיקות כ- 115,100 עמדות פטום.
694 במגזר המושבי, עמדות פיטום - 74,000.
69 במגזר השיתופי, עמדות פיטום - 32,600.
12 במגזר המיעוטים, עמדות פיטום - 8,500.

חלוקה על פי סמיכות לענף שכן:
לצד רפת חלב - 537 מפטמות, 48,300 עמדות פיטום.
לצד עדר בקר - 48 מפטמות, 20,500 עמדות פיטום.
מפטמות עצמאיות- 190 מפטמות, 46,300 עמדות פיטום.

התפלגות לפי מחוזות משרד החקלאות:
גולן גליל - 77 מפטמות, 9,000 עמדות פיטום.
גליל מערבי - 11 מפטמות, 3,800 עמדות פיטום.
עמקים - 310 מפטמות, 58,600 עמדות פיטום.
מרכז - 29 מפטמות, 2,400 עמדות פיטום.
שפלה והר - 229 מפטמות, 25,800 עמדות פיטום.
דרום - 118 מפטמות, 15,500 עמדות פיטום.

* בעמדת פטום מתפטם בממוצע 1.5 ראש בשנה.
התפלגות עמדות פיטום על פי ענפים שכנים
התפלגות עמדות פיטום על פי מחוזות
יבוא בקר
בשנת 2001 היקף הייבוא היה 100,000 ראש כאשר 54% ממנו הגיע מפולין, 40% מאוסטרליה ו- 6% מקפריסין והונגריה.

בחודש מאי 2002 דווח על מקרה של B.S.E בפולין והייבוא משם הופסק לחלוטין.

לאור זאת, נבחנו מקורות ייבוא חלופיים:

א.דרום אמריקה: בדיקת המחירים וסוגי הבקר מראים על פוטנציאל טוב מאוד. לאחרבדיקה שארכה כחודש, נפסל האזור מבחינה וטרינרית לייצוא לישראל.

ב.ארה"ב: בדיקת המחירים מראה על מחירים גבוהים מעל סף הכלכליות לישראל. מבחינת גזעי בקר ותנאים וטרינרים הייבוא אפשרי מ- 18 מדינות במזרח היבשת. בימים אלו נבדקת אפשרות ע"י שגרירות ארה"ב לסייע מכספי קידום מכירות בארה"ב לממן את פער המחירים ע"י הוזלת שירותים.

ג.הונגריה: מבחינה וטרינרית היא המדינה היחידה באירופה המזרחית והמערבית המאושרת לייבוא עגלים, המחירים סבירים אולם כמות העגלים קטנה. לאור זאת, התחיל תהליך של ייבוא של כ- 1000 ראש בחודש.

ד.אוסטרליה: מבחינה וטרינרית מאושרת ואף מומלצת, מחירי העגלים בעלייה אך עדיין כדאי לייבא.

עד היום יובאו עגלים מגזעים נחותים וזולים. בסיוע המועצה מתבצעת פעולה לשידוך בין מגדלי בקר אוסטרלי מגזעים איכותיים ליבואנים הישראלים על מנת לייבא בקר שיחליף את העגלים מפולין. כמו כן, להוזיל ולייעל את התהליכים (וטרינריה, הובלה, הזנה, בקרה וכו`).

התחזית היא כי כמות ייבוא עגלים תקטן השנה לאור המגבלות ולקראת חודש מרץ אפריל שנת 2003 תקטן אספקת העגלים לשחיטה תהליך שיביא ללחצים לייבוא עגלים לשחיטה ללא פטום, עליית מחירי הבשר הטרי והקטנת הצריכה.
אין ספק שענף פיטום העגלים עובר זעזוע לאור השינויים.
נתוני היבוא של ראשי הבקר לפטום עד חודש אוקטובר 2002 (ישראל ורש"פ).
מקור 2002 2001
מפולין והונגריה 25,200 49,000
מאוסטרליה 27,600 26,500
סה"כ 42,800 75,500
פטום בקר – איכותי
בשנים האחרונות נכרת דרישה הולכת וגוברת לבשר בקר טרי ואיכותי. אתה כמפטם שותף לתהליך זה וההשפעה של רמתך המקצועית על איכות וכשרות המוצר הסופי – רבה מאוד.

מועצת החלב, שה"מ, אמב"ל והתארגנויות אזוריות מקיימם מערכת השתלמויות וימי עיון למפטמים שמטרתם לשפר את היכולת המקצועית של המפטם באספקת בשר טרי ואיכותי לשוק.
העתקת קישור