הדרכת יצרני הבשר
הדרכת יצרני הבשר
ינואר 1999
לאור המגמות המתפתחות אצל צרכני הבשר, חיוני ליצור מערכת הכשרה מתאימה לכל יצרני הבשר בישראל.

תהליך הכשרה כזה, עשוי להביא להבנה טובה יותר של דרישות השוק והערכות היצרנים למתן תשובות מקצועיות למגמות אלו. פרסום התקן הישראלי לבשר-בקר יחייב סטנדרטיזציה, יציבות ורציפות בתהליכי הייצור מהיצרן לצרכן.

ראשי הפרקים המוצעים בתכנית זו עשויים להוות בסיס לתכנית הכשרה שתהווה צעד ראשון בדרך להשגת מטרות אלו:
רקע:
אפיון הצרכן של שנות ה – 2000.
שוק הבשר בישראל- סוגי בשרים, מגמות, היקפי צריכה.
תקן ישראלי לבשר-בקר והשפעתו הצפויה על השוק.
גזעי בקר בישראל.
מרכיבי הגידול והפיטום על פי התכנית ל"אבטחת איכות הבשר" המיוצר בישראל.
ממשק:
מבנים ומתקנים.
בקרת אקלים.
איכות הסביבה באתרי הגידול.
הובלה וניוד בע"ח.
מניעת גורמי סטרס.
ניהול:
גנטיקה-גזעי בקר מועדפים לפטום.
טיפוח, מיון וסלקציה.
תיעוד, רישום ומעקב אחרי תוצאות ייצור.
ניתוח תוצאות שחיטה והפקת לקחים.
ניהול צוות עובדים והכשרתו.
הזנה:
מזונות, הרכב , איכות ומקורות.
תוספים, ויטמינים, מינרלים, מזרזי-גדילה.
מי-שתייה, איכות וזמינות.
מרעה טבעי.
טפול רפואי ורפואה מונעת:
סוגי תרופות, מינון, שאריות, תפוגה, בטיחות.
ציוד, ניקיון, בטיחות, אופן השימוש.
חומרי ריסוס והדברה.
כללי:
כלכלת הענף עם פתיחת היבוא לפיטום.
לקויים נפוצים והשפעתם על איכות הבשר.
אחריות ומחויבות היצרן לדרישות צרכני הבשר.
בטיחות בעבודה עם בע"ח.
סיורים:
מחלקות הבשר ברשתות.
בית-מטבחים.
מפעל עיבוד ואריזה.
מפטמות.
העתקת קישור