החלה חלוקת "אמנת הבשר"
כותרת

החלה חלוקת "אמנת הבשר"

מאת: יצחק שפרן - נציג מועצת הבקר, מגדל וחובב בשר לכשעצמו

 

בשבועות האחרונים החלה מועצת הבקר בחלוקת "אמנת הבשר" למעדניות ולאטליזים שקיבלו על עצמם להפריד בין בשר טרי לסוגי בשר אחרים, ליידע את הלקוחות על כך, ועומדים בכל הקריטריונים הנדרשים.

נציג מועצת הבקר מבקר באטליזים הנבחרים, בוחן את תצוגת הבשר הטרי, הפרדתו מסוגי בשר אחרים ומראה האטליז וניקיונו, מראיין את בעלי המקום וממלא שאלון שישמש למעקב אחר פעולותיו של העסק במכירת בשר בקר טרי ללקוחותיו.

עם סיומו המוצלח של תהליך זה, וכאשר נחה דעתו של נציג מועצת הבקר שהאטליז פועל בשקיפות, אמינות ורצינות בכל הקשור למכירת הבשר לסוגיו, מוענקת לבעל האטליז "אמנת הבשר" - תעודה ממוסגרת הנושאת את שם העסק ומאשרת את זכאותו לקבלתה.

הקצבים הזוכים באמנת הבשר מצולמים במעמד קבלת התעודה, תמונתם ופרטי העסק יפורסמו בהבלטה באתר "מועדון הקצבים" ואנחנו מקווים שבכך תינתן תרומה חיובית למוניטין של הקצב ולהגברת מכירות הבשר הטרי, על פני סוגי בשר בקר אחרים שנחותים באיכותם מזה הטרי, האמיתי. ניכר בקצבים שאצלם ביקרתי כי המעמד מחמיא להם, והם ציפו לו זה זמן רב.

בתוך שבועות אחדים ייערכו ביקורים בכל האטליזים שהגישו בקשה ונרשמו לקבלת האמנה, ובכך יושלם סבב ראשון של הענקת האמנה ל"נבחרת הקצבים" הראשונה.

העתקת קישור