מבחן אמריקני
מבחן אמריקני
מבחן אמריקני- אומצה )סטייק( היא הפופולארית ביותר מכל מוצרי בשר הבקר הטרי הלא מעובד. האמריקני הממוצע אוכל סטייק לפחות פעם בחודש. (מתוך אתר האינטרנט BEEF BYTES)

מבחן אמריקני - שמונה מתוך עשרה משקי בית בארצות הברית נהנים מבשר בקר טרי - לפחות פעמיים בשבוע. )מתוך אתר האינטרנט(BEEF BYTES

מבחן אמריקני תעשיית הבקר האמריקנית מוערכת ב–175 מיליארד דולר, ובמיליון עסקים וחוות לגידול בקר. )מתוך אתר האינטרנטBEEF BYTES )
העתקת קישור