4 מיליון דולר יושקעו בפיתוח מערכת אוטומטית לעיבוד בקר

4 מיליון דולר יושקעו בפיתוח מערכת אוטומטית לעיבוד בקר

 


ממשלת ניו זילנד החליטה להקציב קרוב ל-4 מיליון דולר ניו זילנדי לפרויקט מחקר ופיתוח להפעלת מערכת אוטומטית לגמרי לביתור ואיסוף ראשי בקר. הפרויקט נמצא בשלבים ראשוניים של פיתוח, אך על פי הערכות מערכת אוטומטית תניב רווחים של כ-4 מיליון דולר לשנה, לכל מפעל לעיבוד בשר שיפעיל את המערכת האוטומטית, וזאת כתוצאה מהגדלת התפוקה מכל ראש בקר.


המערכת האוטומטית גם תחסוך כמיליון דולר בשנה בעלויות כוח אדם. גורם זה מהווה יתרון משמעותי בתעשייה שבה מאגר העבודה מידלדל ושולי הרווח צרים.


המערכת האוטומטית תאפשר הן דיוק רב יותר בפירוק, והן יכולת להסיר כמות גודלה יותר של בשר מהשלד. בנוסף, יש לשימוש במערכת האוטומטית השלכות בריאותיות ובטיחותיות, שכן לא יהיה עוד צורך בשימוש במסורים, שהם בדרך כלל הגורם העיקרי לפציעות בתעשיית בשר הבקר.
ברור שעם הכנסת המערכת האוטומטית יצטרכו העובדים לרכוש מיומנויות חדשות כטכנאים.

העתקת קישור