חקיקה חדשה בתחום בשר בקר בישראל
חקיקה חדשה בתחום בשר בקר בישראל
יולי 2004
מהפכה בעולם המזון בעקבות חוק שאושר בכנסת – הוספת מים לבשר אסורה בחוק
מטרת הצעת החוק לשלול אפשרות של הוספת מים או כל חומר אחר לבשר. בפקודת בריאות הציבור יתווספו הגדרות ברורות כגון מהו בשר, מהו בשר טרי, מהן ההגדרות של בשר קפוא ומה התנאים לטיפול בו. מהו מוצר המכיל בשר, מהו בשר מעובד ומהו תהליך יישון.

לכל מוצרי הבשר יהיה סימון מיוחד בכדי שציבור הצרכנים לא יוטעה על ידי משווקי הבשר וכדי לספק לצרכן את ההגנה הראויה מפני התרמית לה נחשפו ציבור צרכני הבשר בשנים האחרונות.

בחוק מודגש כי לא יוסיף אדם מים או חומר מכל סוג שהוא לבשר טרי, קפוא לבשר מיושן. ח"כ לאה נס אמרה כי החוק צפוי לעצור את אחת ההונאות הגדולות שנפוצו בה אדם רוכש בשר, וקיבל למעשה מוצר המכיל בשר, אך גם כ-50% ויותר מים

לראשונה הוגדר בחוק כי לא יוסיף אדם מים או חומר מכל סוג שהוא לבשר מצונן, לבשר קפוא או לבשר מיושן, אלא אם כן הוא משווק, נמכר ומסומן כמוצר בשר מעובד או כמוצר המכיל בשר.

חוק זה למעשה יוביל לכך שהצרכן הרוכש בשר יידע בדיוק מה הוא קונה ועל מה הוא שילם. החוק ילווה בתקנות משרד הבריאות לסימון ברור של הבשר הטרי, הקפוא והמיושן, מוצרי הבשר המעובד וכן תקנה מיוחדת לסימון החומרים שמותר להוסיף לבשר מעובד, על מנת ליידע את ציבור הצרכנים. בכל מוצר של בשר מעובד או מוצר המכיל בשר יחויבו המשווקים לציין באותיות קידוש לבנה כמה אחוזי מים הוסיפו, אילו חומרים נוספים הוזרקו עם המים לבשר וכיוצא בזה. תקנות אלה יספקו לציבור שקיפות מלאה בכל הנוגע לסוג המזון אותו הוא רוכש.

חשוב לציין כי, שר הבריאות יקבע הגבלות ואיסורים לחומרים שניתן יהיה להוסיף למוצרים מעובדים המכילים בשר, ותיאסר לחלוטין מכירתו של בשר זה אלא אם כן הוא יסומן בבירור במילים "מוצר בשר מעובד" או "מוצר המכיל בשר".
מעל הכל חוק זה יימנע את ההונאה במסגרתה חלק ממשווקי הבשר מוכרים לנו בשר טרי, שהוא למעשה בשר קפוא שהופשר ולעיתים גם הוזרקו לו מים וחומרים נוספים ונמכר כבשר טרי
העתקת קישור