בשר מופשר - מיושן
בשר מופשר - מיושן
בשנים האחרונות הופיעו על המדפים שורה של מוצרים שמקורם מבשר קפוא מאיכות גבוהה יחסית, אשר הופשר, עובד ונארז באריזות משפחתיות.
נתחי הבשר משווקים בדרך כלל במגשיות המכילות אויר מבוקר בהרכב המאריך את חיי המדף של המוצר בטמפרטורת המקרר.
לאור ההפרש הניכר בין מחיריהם של מוצרי הבשר הקפוא ומחיר הבשר הטרי, נמכר הבשר המופשר במחיר הגבוהה מהבשר הקפוא ומוך במעט ממחיר הבשר הטרי. הצרכן הישראלי הממוצע עדיין איננו מבחין היטב בהבדל האיכויות בין המוצרים ובכך מאפשר ליצרנים לנצל את המצב ולהגדיל את היקף המכירות של המוצרים מסוג זה.
התקנות מחייבות סימון ברור ובולט של עובדת היות המוצר מבשר קפוא אולם היצרנים דואגים להצניע את הנתון הזה כדי שהמוצר ייחשב כבשר טרי לכל דבר.
היקפי המכירות אינם נמסרים מסיבות מסחריות אולם ברור שסוג מוצרים זה נוגס במכירות מוצרי הבשר הטרי שמחירם גבוה יותר.
העתקת קישור